April 12, 2018 Renungan Harian I Admin Share Articles
Kamis, 12 April 2018

– Bacaan: Kis.5:27-33; Yoh.3:31-36.

Menarik untuk disimak, percakapan Yesus dengan Nikodemus selama tiga hari berturut-turut dalam bacaan Injil Yohanes sampai hari ini… Diawali dengan pentingnya manusia dilahirkan kembali dalam baptisan Roh Kudus, menjadi saksi Kristus sebagai anak-anak Terang dalam perbuatan kasih, serta menjadi percaya akan Anak Allah yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari maut kekal. Itulah misi perutusan Sang Mesias turun ke dunia.

Iman Para Rasul semakin bertumbuh kuat walaupun mereka ditangkap dan diadili oleh Mahkamah Agama Yahudi yang melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Semakin ditekan, semakin gigih mereka menyerukan pertobatan: ”Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dia-lah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanan-Nya menjadi Pemimpin dan Juru Selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa”

Mendengar perkataan itu, Para Pemuka Agama Yahudi semakin tertusuk dan mereka berusaha membunuh Para Rasul. Menjadi saksi Kristus tidaklah mudah, penuh tantangan dan resiko, bahkan taruhan nyawa. Pemazmur mengatakan: “Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu” (Mz.34:20).

 

Doa: Ya Tuhan , ampunilah dosa-dosa kami agar tidak mengikuti kehendak diri dan keras hati, tuntunlah jalan hidup kami agar sampai pada kehidupan kekal.

Etty / Team KKS