Pergantian Pengurus

Sehubungan akan berakhirnya masa bakti Dewan Paroki Harian (DPH), Dewan Paroki Inti (DPI), Dewan Paroki Pleno (DPP) 2019-2022, beserta dengan seluruh jajaran kepengurusan lingkungan, seksi, dan sub-seksi, maka akan ada cukup banyak  terjadi perubahan kepengurusan. Dengan adanya perubahan kepengurusan, maka akan diperlukan untuk pemindahan pengetahuan (Transfer Knowledge) dari pengurus lama...

Continue reading